RSU

En el món dels residus urbans formem part de la xarxa de Servicios Urbanos també amb representació a tot el territori nacional.

Aquí les reparacions són de tot lo que tingui a veure amb el món del reciclatge, gestió i transformació de residus urbans... Camions de escombraries, barredores, baldejadores, compactadores... Un món que per la seva complexitat es necessiten eines i personal qualificat i nosaltres el tenim.